BUS-N Wet Taaleis 2017

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek in 2017 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.
In dit rapport wordt het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek naar de gemeentelijke uitvoering van de Wet Taaleis beschreven. Dit onderzoek is in 2017 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).