Minderjarige kinderen naar laag inkomen Limburg, 2016

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Minderjarige kinderen in particuliere huishoudens naar (langdurig) laag inkomen naar huishoudenssamenstelling, migratieachtergrond hoofdkostwinner en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar provincie, COROP en gemeente (indeling 2015), 2015.

Minderjarige kinderen in particuliere huishoudens naar (langdurig) laag inkomen naar provincie, COROP en gemeente (indeling 2016), 2016*.

Minderjarige kinderen in particuliere huishoudens naar (langdurig) laag inkomen naar gemeente en wijk (gemeentelijke indeling 2015) voor provincie Limburg, 2015.

Opdrachtgever: De Limburger