Het onbenut arbeidspotentieel in beeld

Onderbenutting van het arbeidspotentieel kan met verschillende indicatoren in kaart gebracht worden. Daarvan is de werkloosheid de meest gangbare. Om bevolkingsgroepen en regio’s te kunnen vergelijken kan de onderbenutting van het arbeidspotentieel als percentage worden uitgedrukt. Deze bijdrage laat zien hoe groot de verschillen tussen provincies zijn.
Signalement, artikel van het CBS in Sociaal Bestek, december 2017/januari 2018.