Eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding, 2010-2016

Maatwerktabellen over het aantal eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs in studiejaar 2010/’11 t/m 2016/’17.
Maatwerktabel over het aantal voltijd eerstejaarsstudenten die de lerarenopleiding basisonderwijs in het hoger beroepsonderwijs (hbo) volgen aan de door de overheid bekostigde instellingen, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, vooropleiding en studiejaar. Het betreft cijfers over de studiejaren 2010/'11 t/m 2016/'17.