In- en uitstroom en standcijfers bijstandsontvangers

Deze tabellen bevatten cijfers over in- en uitstroom in de bijstand in de periode januari-juni 2017 en standcijfers op juni 2017 voor personen met geboorteland Somalië of Eritrea, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).