Arbeidsmarktkenm. uitstroom ho 2014/’15-2015/’16; regio

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2014/’15 en 2015/’16 naar woongemeente en arbeidsmarktregio.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over hbo- en wo-uitstromers uit de schooljaren 2014/’15 en 2015/’16. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en voor schooljaar 2014/’15 ook één jaar na schoolverlaten. De gegevens zijn uitgesplitst naar gemeente en arbeidsmarktregio.

De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering en de uur- en maandlonen.