Persoonlijk inkomen na 3 jaar in flexibele schil, 2015

Tabel over het persoonlijk inkomen drie jaar na instroom in de flexibele schil uitgesplitst naar arbeidsmarktpositie bij uitstroom, leeftijd, onderwijsniveau en bedrijfstak.
Deze tabel is samengesteld in het kader van het speerpuntonderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij is onderzocht in hoeverre er verschillen zijn in de hoogte van het persoonlijk inkomen van werknemers die zich langdurig in de flexibele schil bevinden in vergelijking met het inkomen van flexwerkers die zijn uitgestroomd naar een vast dienstverband, een baan als zelfstandige of naar een situatie zonder werk, met of zonder uitkering. In de tabel is het persoonlijk inkomen van instromers in de flexibele schil opgenomen (niet-onderwijsvolgende personen 15-74 jaar) drie jaar na instroom. Daarbij zijn de inkomensgegevens uitgesplitst naar leeftijd, onderwijsniveau en bedrijfstak.