Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2010/’11

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/’11.
Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2012, oktober 2014 en oktober 2016 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn twee tabellen over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/’11 opgeleverd:
1. Arbeidskenmerken naar instelling
2. Arbeidskenmerken naar arbeidsmarktregio

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar werknemers en uitkeringsontvangers. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven en van deze groep is te zien wat het bruto uurloon en maandloon is.

Downloads