BIG-instroom 2005-2015

Instroom en doorstroom in de BIG registratie tussen 2005 en 2015 per beroep en naar geslacht en leeftijd
Deze tabel toont de doorstroom en instroom van medisch geschoolden naar werk binnen de zorg, buiten de zorg of niet werkzaam. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de GBA-bevolking (Gemeentelijke Basis Administratie) of in Nederland werkzaam zijn. Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Downloads