Goederenexport agrifood naar handelsland van Limburg

In deze maatwerktabellen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorlopige cijfers samengesteld over de internationale handel in goederen van de bedrijfstak en de topsector Agrifood op het niveau van Nederland, de Nederlandse provincie Limburg en de Limburgse Corop-gebieden, naar handelspartner.
In deze maatwerktabellen staat informatie over de goederenexport van zowel de bedrijfstak als de topsector Agrifood in Nederland, in de provincie Limburg en in de Limburgse Corop-gebieden, uitgesplitst naar handelsland . De goederenexport is gegeven per regio in euro’s. De cijfers hebben betrekking op verslagjaren 2008-2016. De cijfers voor verslagjaar 2016 hebben een voorlopig karakter. De maatwerktabellen zijn geproduceerd in opdracht van de Provincie Limburg.

Downloads