Omzetontwikkeling van bedrijven in de gemeente Katwijk.

Maatwerkrapportage voor de gemeente Katwijk.
In opdracht van de gemeente Katwijk heeft het CBS cijfers samengesteld over de omzet van bedrijven in de horeca, retail en verblijfaccommodaties in de gemeente Katwijk.
In dit rapport zijn cijfers met betrekking tot de omzetontwikkeling voor 2011 1e kwartaal t/m 2017 2e kwartaal opgenomen.

Downloads