Kinderopvang naar gemeenten, 2016

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang per gemeente, 2016
De tabellen bevatten voor iedere gemeente en per formele opvangvorm gegevens over het totale aantal opvanguren en het aantal opgevangen kinderen.

Opdrachtgever: FCB