Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Maatwerktabellen over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2017
In deze maatwerktabellen zijn de percentages van personen vanaf 12 jaar te vinden die van een digitale radio DAB+ ontvanger gehoord hebben en deze bezitten. Verslagperiode is 2012-2017. De cijfers zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Ook het bezit van DAB+ apparatuur in huishoudens is opgenomen voor de verslagperiode 2012-2017.