Werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen

3-11-2017 02:00
Maatwerktabellen over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen (2010-2016).
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).