Overige zelfstandigen naar inkomen, 2015

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

In deze tabellen worden overige zelfstandigen uitgesplitst naar gemiddeld maandinkomen hoger of lager dan 1800 euro, SBI en inkomen als overige zelfstandige voor het jaar 2015. Het betreft voorlopige cijfers.

De cijfers zijn afgerond. Hierdoor kan het voorkomen, dat de som van de detailgegevens afwijkt van het totaal.


Downloads