Cultuur in beeld 2017

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandigen en de overlap daartussen in de culturele sector alsmede de bijdrage van de culturele sector aan het bruto binnenlands product.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).