Verkeersprestaties van lichte en zware trekkers

Deze tabel bevat verkeersprestaties van lichte en zware trekkers voor oplegger en het aantal trekkers in gebruik. De tabel is ontwikkeld in opdracht van de Emissieregistratie.
De gereden kilometers en aantallen trekkers voor oplegger zijn uitgesplitst naar de leeftijd van het voertuig en naar de maximale massa van het voertuig. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2015 en 2016.

Downloads