Aantal taxibedrijfsvestigingen 2007 en 2017

Deze maatwerktabel bevat het aantal taxibedrijfsvestigingen per 1 januari 2007 en 1 januari 2017.
De aantallen zijn uitgesplitst naar vestigingsgemeente en het aantal werkzame personen per vestiging (1 of meer).