Vermogen huishoudens met eigen woning

Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens.
Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens met een eigen woning naar leeftijdsklassen.