Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenslang leren in de jaren 2013 t/m 2016.
Het gaat hierbij om de deelname aan formele en niet-formele opleidingen. De tabel bevat cijfers over de kenmerken van deelnemers (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en motieven) als kenmerken van de opleiding die wordt gevolgd (niveau, bekostiging, duur en intensiteit).
Van de deelnemers aan levenslang leren met werk is het huidige beroep, de bedrijfssector om de omvang van het bedrijf waar ze werkzaam zijn, vermeld.