Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2012-2014

Dit bestand bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches binnen de detailhandel volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS.
CBS heeft in opdracht van de Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDEM) voor branches binnen de detailhandel arbeids- en financiële kengetallen bepaald voor de jaren 2012/2014. De gehanteerde brancheindeling is conform de brancheindeling die wordt gehanteerd op het kennisportaal detailhandel.info waarvoor de gegevens als bron dienen.