Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16.
Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar woongemeente, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

De arbeidsmarktpositie is in deze tabel uitgesplitst naar werknemers en uitkeringsontvangers. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven en van deze groep is te zien wat het bruto uurloon en maandloon is.