Labour Market Policy Database, 2016 voorlopig

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verschillende Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.
Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2016, en stand ultimo 2016 beschreven.