Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2015-2016

Aantal huishoudens, aantal huishoudens met minimaal één kind in de leeftijd 0-12 jaar en aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag naar wijk voor 39 gemeenten (2015) en 53 gemeenten (2016).
Het betreft twee maatwerktabellen. Eén voor 39 gemeenten op peilmoment 1-1-2016 en één voor 53 gemeenten op peilmoment 1-1-2017 met daarin per wijk het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag. Dit wordt afgezet tegen het totaal aantal huishoudens en het totaal aantal huishoudens met minimaal één kind in de leeftijd 0-12 jaar. Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).