Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2017

Maatwerktabel met informatie naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar viercijferige postcode, afgeronde cijfers, 1 januari 2017
Gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar viercijferige postcode