Werkzame beroepsbevolking en Managers

Werkzame beroepsbevolking van 15 - 74 jaar, Managers naar anciënniteit , provincie en gemiddelde persoonlijk inkomen 2015
Werkzame beroepsbevolking van 15 - 74 jaar, Managers naar anciënniteit, provincie en gemiddelde persoonlijk inkomen 2015.
In de tabellen staan cijfers over managers.
Als verslagjaar is 2015 gebruikt omdat ook inkomenscijfers gevraagd werden en die niet recenter beschikbaar zijn.
Het maatwerk is gemaakt in opdracht van De Nederlandsche Bank.

Downloads