Kinderopvang naar 54 gemeenten en provincie 2016

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang in 54 gemeenten en provincies, 2016
De tabellen bevatten gegevens over het totale aantal formele kinderopvanguren, het aantal kinderen in formele opvang en het aantal huishoudens dat gebruik maakt van formele kinderopvang in de verschillende gemeenten en provincies.
Opdrachtgever: VSO.