Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16.
Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn vier tabellen over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16 opgeleverd:

1. Arbeidskenmerken naar instelling
2. Arbeidskenmerken naar arbeidsmarktregio
3. Arbeidskenmerken naar RMC-regio
4. Arbeidskenmerken naar COROP-regio

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar werknemers en uitkeringsontvangers. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven en van deze groep is te zien wat het bruto uurloon en maandloon is.