Gezondheidsaspecten personen van 12 jaar of ouder 2016

Gezondheidsaspecten van personen van 12 jaar of ouder naar geslacht en leeftijd 2016
Onderwerp is alleen uitgevraagd aan personen van 12 jaar of ouder. Het cijfer over de groep 'jonger dan 18' heeft dan eigenlijk alleen betrekking op de leeftijdsgroep 12 t/m 17.
Bron: CBS Gezondheidsenquête 2016.
Maatwerk is uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) .