Zorgtrajecten GGZ per diagnose in Haaglanden in 2013

Deze maatwerktabellen geven voor het totaalniveau en een zestal diagnosen het aantal zorgtrajecten GGZ in de gemeenten van GGD Haaglanden in 2013 weer.
Op verzoek van GGD Haaglanden zijn de cijfers zoals getoond in de Statline-tabel “Curatieve GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio” berekend op het niveau van de gemeenten binnen de GGD-regio. Hierbij zijn de lopende DBC’s genomen in 2013 genomen.

Opdrachtgever: GGD Haaglanden.