Sterfte naar plaats van overlijden

De maatwerktabel bevat gegevens over (niet-)acute sterfte naar 65 palliatieve zorgnetwerken en plaats van overlijden.
De maatwerktabel bevat gegevens over niet-acute sterfte naar 65 palliatieve zorgnetwerken en plaats van overlijden voor de overlijdensjaren 2015 en 2016.
De plaats van overlijden is gedefinieerd als de locatie waar het overlijden plaats gevonden heeft volgens de arts die het doodsoorzakenformulier ingevuld heeft. De mogelijke plaatsen die een arts kan aanvinken op het doodsoorzakenformulier zijn: ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, overige instellingen, thuis, elders en onbekend.
Voor dit maatwerk is plaats van overlijden ingedeeld in ziekenhuis (inclusief psychiatrisch ziekenhuis), verpleeghuis, verzorgingshuis, thuis en elders (inclusief overige instellingen en onbekend).

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 170183. Opdrachtgever: VPTZ.