Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2014/’15

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/'15.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/’15. Deelnemers kunnen het volgende schooljaar in onderwijs blijven, het onderwijs verlaten (schoolverlaters) of niet als ingezetene in de Basisregistratie personen (BRP) voorkomen. De door- en uitstroom wordt gegeven naar instelling, domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Downloads