Kernindicatoren Integratie 2017

CBS stelt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren van het integratiebeleid samen.
Deze kernindicatoren geven informatie over integratie van de grote herkomstgroepen in Nederland op het vlak van arbeidsmarkt, onderwijs, inkomen, partnerkeuze en vruchtbaarheid. In het najaar van 2017 volgen indicatoren over criminaliteit.