Particuliere huishoudens naar kinderopvangtoeslag, 2015

Aantal particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen en aantal 2 tot 4 jarigen per gemeente naar type huishouden, aantal werkzame ouders en kinderopvangtoeslag, 2015*
Op basis van integrale gegevens over alle particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen is vastgesteld of de hoofdkostwinner van het huishouden en zijn of haar eventuele partner gedurende het verslagjaar werkzaam is geweest. Daarnaast zijn gegevens toegevoegd over het al dan niet ontvangen van kinderopvangtoeslag voor 2 tot 4 jarigen. Bij de gemeente van het woonadres van het huishouden gaat het om de gemeentelijke indeling van 2017.
Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.