Geluk, tevredenheid en contact met vrienden 2016

Regionale reeks tevredenheid met leven en geluk naar provincie 2013-2016. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rabobank.

De mate van geluk en tevredenheid met het leven is als volgt ingedeeld:

  • Score 0-4 Ongelukkig (ontevreden)
  • Score 5-6 Niet gelukkig, niet ongelukkig (niet tevreden, niet ontevreden)
  • Score 7-10 Gelukkig (tevreden)

Bij geluk en tevredenheid met het leven zijn tevens de gemiddelde score met de bijbehorende standaardfout opgenomen.