Armoedemonitor gemeente Utrecht, 2014

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Utrecht, 2014.
De gemeente Utrecht is geïnteresseerd in de werkende armen. Zij wil graag weten wat het totaal aantal huishoudens met een laag inkomen was in de gemeente Utrecht en de bijbehorende achtergrondkenmerken van deze populatie. Het CBS heeft daarom de voorliggende maatwerktabel samengesteld. Opdrachtgever: gemeente Utrecht.