Maatwerk voor brancheverenigingen: BOVAG-VIV rapport

Automonteur is aan het werk in een autogarage
© Hollandse Hoogte
Maatwerkrapportage voor de BOVAG en VIV.
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen heeft het CBS een rapportage samengesteld voor de Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders (BOVAG) en de Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV). In dit rapport zijn cijfers met betrekking tot de omzetontwikkeling (Q1 2010 t/m Q1 2017), het omzetniveau (2016) en de samenstelling van het werknemersbestand (2016) opgenomen.