Productiviteit Overheid

Groeirekeningencijfers van de overheid worden opgesteld voor de overheid, en vergeleken met andere bedrijfstakken.
De productiviteit van de overheid kan op basis van de nationale rekeningen niet beschreven worden. Dit onderzoek is daarom opgezet om te kijken naar bedrijfstakken die op basis van groeirekeningen-cijfers lijken op de productiestructuur van de overheid. De productiefactoren arbeid, kapitaal en verbruik worden vergeleken. Vervolgens wordt de productiviteit van de zogenoemde proxy-bedrijfstakken beschreven.