Aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 2016

Voorlopige cijfers over het aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp in 2016, naar postcode, buurt en leeftijd.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn op verzoek van het de gemeente Rotterdam enkele maatwerktabellen samengesteld over de Rotterdamse jongeren met jeugdhulp. In een drietal tabellen wordt respectievelijk per postcode, per buurt en per los leeftijdsjaar getoond hoeveel jongeren jeugdhulp hebben gebruikt in 2016.