Onderwijsniveau vrouwen en partner, 2006-2016

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek naar vrouwen van 40 tot 60 jaar oud die met een partner (van 25 jaar of ouder) al dan niet gehuwd samenwonen en waarvan het onderwijsniveau bekend is. Er is geen onderscheid gemaakt in hetero- of homoseksuele personen.
De gegevens zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking en zijn onderverdeeld naar een of beide partners hoogopgeleid (Hbo, Wo) en overige onderwijsniveaus (laag en middelbaar). Van iedere respondent is het onderwijsniveau van de partner uit registerinformatie gekoppeld. Door afronding kunnen gegeven percentages afwijken van percentages op basis van aantallen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ResearchNed.