Gem. aantal km p.p. naar vervoer, motief en sec, 2012

Gemiddeld aantal kilometers per persoon uitgesplitst naar vervoerwijze, motief en sociaaleconomische categorie, 2012
De tabel toont het gemiddeld aantal kilometers per persoon in 2012 waarbij is gekeken naar type vervoermiddel, motief van de rit en tot welke sociaaleconomische categorie een persoon behoort. Opdrachtgever: enkele particulieren.