Familiebedrijven in Overijssel

Cijfers over familiebedrijven in Overijssel
In opdracht van de provincie Overijssel zijn gegevens samengesteld over familiebedrijven in Overijssel. Deze publicatie bestaat uit een tabellenset waarin ingegaan wordt op het aantal familiebedrijven, omzet, toegevoegde waarde, leeftijd van directieleden, werknemersbanen, werknemers, bedrijven met een raad van commissarissen en administratiekantoor, r&d, uitvoer van goederen.