ESF Monitor 2014-2020, verslagjaar 2016

Tabellenset over ingestroomde ESF-deelnemers in 2016.

Maatwerktabellensets met de instroomkenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) programmaperiode 2014-2020, verslagjaar 2016.

Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).


Relevante links