Aandeel dat eenzaam is en standaardfout, 2015

Tabel gebaseerd op onderzoek naar de mate van eenzaamheid van inwoners van Nederland.

Eenzaamheid wordt gemeten aan de hand van een verkorte versie van de tweede versie van de UCLA Loneliness Scale, bestaande uit zes stellingen:

  • Er zijn mensen met wie ik goed kan praten.
  • Ik voel me van andere mensen geïsoleerd.
  • Er zijn mensen bij wie ik terecht kan.
  • Er zijn mensen die me echt begrijpen.
  • Ik maak deel uit van een groep vrienden.
  • Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig.

Respondenten kunnen telkens antwoorden met ja, soms of nee . Alle scores worden vervolgens samengeteld, met als resultaat een score van 0 tot en met 12. Een hogere score gaat gepaard met een hogere mate van eenzaamheid.