Huishoudens: gemiddeld inkomen, 2011*-2015*

Voorlopige uitkomsten over het gemiddeld primair, bruto, besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen van particuliere huishoudens naar diverse kenmerken.
Het gaat hier om uitkomsten van de herziene Inkomensstatistiek. De herziening betreft onder meer de overgang van waarneming van het inkomen bij een steekproef naar waarneming bij de volledige bevolking. Tevens zijn verbeteringen doorgevoerd bij het vaststellen van een aantal inkomensbestanddelen. Hierdoor is een breuk ontstaan met de uitkomsten van de oude reeks die van 2000 tot en met 2014 liep. Deze oude reeks is als statlinetabel beschikbaar.