Advies voor voortgezet onderwijs, schooljaar 2015/’16

Maatwerktabel over het (bijgestelde) advies voor het voortgezet onderwijs van leerlingen in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs in schooljaar 2015/’16.
De tabellenset bevat drie tabellen die betrekking hebben op het (bijgestelde) advies voor het voortgezet onderwijs van leerlingen in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs in schooljaar 2015/’16. In tabel 1 is per type onderwijs (regulier basis onderwijs en speciaal basisonderwijs) en naar geslacht het oorspronkelijke advies voor het voorgezet onderwijs van de leerkracht weergegeven. Tabel 2 laat het aantal leerlingen in leerjaar 8 zien, waarvan het aantal leerlingen met een oorspronkelijk leerkracht advies en waarvan de leerlingen waarbij het advies na een eindtoets is aangepast. Het aangepaste advies ten opzichte van het oorspronkelijke advies is in tabel 3 opgenomen.