Besteedbaar inkomen per postcodegebied, 2004-2014

Cijfers over het gemiddelde besteedbaar en gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens per postcodegebied.
De cijfers gaan over de jaren 2004 tot en met 2014. De postcodegebieden beslaan de vier cijfers van de postcode.