Beroepeninformatie per sector, 2015-2016

Cijfers over het aantal werknemers van beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.
De cijfers betreffen een gemiddelde van de verslagjaren 2015 en 2016. Deze tabellenset is een update van een eerdere maatwerkpublicatie 'Beroepeninformatie per sector, 2014-2015' die in november 2016 is gepubliceerd. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV Werkbedrijf).