Maatwerk gezamenlijke brancheverenigingen zonwering

In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen heeft CBS een rapportage samengesteld voor de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo).
In dit rapport zijn cijfers over Romazo met betrekking tot de omzetontwikkeling (Q1 2011 t/m Q4 2016) en het omzetniveau (2011 t/m 2016) opgenomen.

Downloads