Doelgroepen woningtoewijzing sociale-huurmarkt 2015

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.
Woningcorporaties dienen hun vrijgekomen sociale-huurwoningen zo veel mogelijk toe te wijzen aan huishoudens die op grond van hun inkomen tot de doelgroep van de sociale-huurmarkt behoren.